Utrolige hendelser – hva skjer blant arabere i dag?

Utrolige hendelser - omslag webLes de utrolige, sanne historiene – både morsomme og alvorlige – om hvordan muslimske ledere og hele lokalsamfunn tar imot Jesus Utrolige hendelser forteller om den fantastiske forandringen som skjer innenfor muslimske lokalsamfunn der sannheten om Jesus Kristus snur opp ned på livene til tusenvis av muslimer. Dette glimtet inn i hva Herren gjør for å spre evangeliet i dag, kaster lys over bibelske nøkkelprinsipper som hjelper kristne med å dele evangeliet der de bor. Forfatteren legger vekt på at når vi tjener andre, vil dørene åpne seg for evangeliet.
Boken er utgitt i samarbeid med Frontiers.no og Åpne Dører
 En liten smakebit.

Boken kan kjøpes her..
Fra Åpne dører ved Stig Magne Heitmann skriver:
Boken forteller om en bølge av kristen vekkelse i muslimske
miljøer. Boken forteller om den forunderlige forandringen som
finner sted innen muslimske samfunn når sannheten om Jesus
Kristus snur opp ned på livet til tusener av muslimer. I boken finner
vi trettitre sterke vitnesbyrd om hvordan Gud åpenbarer seg gjennom
visjoner, drømmer og helbredelser. Prinsippene fra CityTeams
undervisning om disippelskap er bibelsk funderte og kan anvendes
i enhver menighet. Tegn og under er vesentlige elementer i
gjennombruddene for evangeliet i denne konteksten. Men Åndsfylte
Jesu disipler som er villige til å bruke tid i faste og bønn og også til
å lide for Jesu skyld, er avgjørende for at tegn og under kan skje.
Forfatteren Jerry Trousdale skriver at over seks tusen menigheter er
plantet av tidligere muslimer i atten afrikanske land og hundrevis av
tidligere muslimske ledere leder nå «Jesus-moskeer». Samtidig har
omvendelsen til tro på Jesus sin pris; tusenvis av tidligere muslimer
erfarer tap av eiendom, hjem og familie.
Stig Magne Heitmann Informasjonssjef i Åpne dører
Anbefaling fra Frontiers i Norge
Ikke bare for muslimer! Boken er proppfull av historier om nettopp utrolige hendelser, om
helt normale mennesker som har blitt brukt av Gud til helt utrolige ting. Den viser sammenhengen mellom utholdende, ekstraordinær bønn, bibelstudie og eksplosiv menighets vekst blant muslimer. Leseren får også på en klar måte se hvilken rolle lydighet og forpliktende, gjensidig ansvarsforhold spiller. Siden boken kom
på engelsk har den inspirert og hjulpet et stort antall disippelgjørere i den muslimske verden på flere kontinenter. Men prinsippene som i dag fører til en slik stor vekst er
universelle og kan anvendes over hele verden! Les, lær og bli inspirert av denne boken. Men vær først og fremst lydig mot det du hører Jesus si til deg mens du leser.
Jenny og Jon Petter Feidal
Landslederpar, Frontiers Norge
Last ned vaskeseddel for boken Utrolige hendelser_print

1 thought on “Utrolige hendelser – hva skjer blant arabere i dag?”

Comments are closed.