Ungdom i Oppdrag tar tilbake Prokla-Media fra Luther forlag

Fra 01. Januar er igjen Prokla-Media tilbake hos Ungdom i Oppdrag. Etter fire år som et “Imprint” hos Luther forlag har UIO sagt opp avtalen med Luther forlag fra nyttår i år.
Artikkel på VL.NO her.
Her er hele pressemeldingen som ble levert ut i dag 9. januar på Luther forlags kontor i Oslo.

Fra venstre: Reidar Skaiaa, Eivind Sætrang og Morten Dahle Stærk er alle enige om at det er til det beste for begge forlag at deres veier skilles. Foto: Lars O. Flydal
Fra venstre: Reidar Skaiaa, Eivind Sætrang og Morten Dahle Stærk er alle enige om at det er til det beste for begge forlag at deres veier skilles. Foto: Lars O. Flydal Vårt Land

Forlagsnavnet Prokla-Media overtas av Ungdom i Oppdrag
Eivind Sætrang blir forlagssjef når Ungdom i Oppdrag (UiO) tar tilbake forlagsnavnet Prokla-Media fra Luther Forlag AS. Begge forlagene ønsker å videreutvikle samarbeidet på nye måter for å bidra til at kristen litteratur får ny aktualitet i vår tid.
Prokla-Media har siden 1. januar 2009 vært et imprint i Luther Forlag. For å kunne videreføre forlagsdriften, tok Luther Forlag den gang over Prokla-Media. Dette ga grunnlag for å bevare Prokla-Media som et eget merkenavn i den kristne delen av bokmarkedet. Prokla-Media har hatt et eget redaksjonsråd i disse årene.
Nå er Ungdom i Oppdrag imidlertid i en annen situasjon og ønsker på nytt å satse på forlagsdrift, med utgangspunkt i det som siden 2009 har hatt navnet UiO Produkter A/S. Nyansatt forlagssjef er Eivind Sætrang:
– Vi er takknemlige for den rausheten vi har møtt hos Luther Forlag gjennom disse årene og trekker spesielt frem at Luther har bevart Prokla-Media som et eget gjenkjennelig merkenavn, sier Eivind Sætrang.
Begge forlagene vil understreke det gode samarbeidet som de nå ønsker å videreutvikle på nye måter etter at selskapsavtalen nå opphører. Forlagene går sammen om utgivelsen av boken Tro mellom venner, en bok som har til hensikt å presentere Jesus for muslimer i Norge. Forlagssjef i Luther Forlag, Morten Dahle Stærk, ønsker Prokla-Media lykke til:
– Prokla-Media har vært en spydspiss for å inspirere mennesker til å dele evangeliet om Jesus og sette fokus på misjon. Med Eivind Sætrang har forlaget fått en dyktig forlagssjef med mye erfaring fra boksalg. Jeg gleder meg over at vi sammen kan gi den kristne boken relevans i en ny tid.
Morten Dahle Stærk                                      Eivind Sætrang                                             Forlagssjef – Luther Forlag AS                     Forlagssjef – Prokla-Media
mob: 957 90 957 e-post: morten@lutherforlag.no         mob: 911 70 918 e-post:post@proklamedia.no