Om Proklamedia forlag

Historien bak forlaget Proklamedia
Proklamedia ble startet i et lite lokale i Ynglingen i Kristiansand i 1975. Årsaken til at vi startet var at vi ønsket å selge billige pocketbøker i konkurranse med kiosklitteraturen til Narvesen. Kristne bøker var som regel innbundet og dyre. Vi mente at det kristne budskapet skulle være lett tilgjengelig og nå alle. Vi håpet at vi kunne samarbeide med de etablerte forlagene, men fant raskt ut at skulle det bli noe av vår visjon så måtte vi gjøre det selv.
Vår første bok «Oppdrag i Øst» av Hans Kristian Neerskov kom ut på forsommeren 1976. Det ble en suksess fordi den ble i hovedsak solgt på gatestand og på husbesøk. I løpet av noen måneder ble det trykket opp og solgt ca 50000 bøker. Samtidig ble forlaget flyttet til vårt nye hovedsenter for Norge, Grimerud gård i Stange som vi overtok sensommeren 1975.
Etter hvert ble det flere titler som «Kom Lev Dø» av George Werver og andre. Vi gikk også inn i et samarbeid med Lunde med en pocketutgave av «Med Guds ord gjennom jernteppet» av Broder Andreas.
 
Reidar Skaiaa tok over stafettpinnen som forlagssjef i 1986.
 
Bokhandlerne fikk etter hvert spørsmål etter våre bøker og vi fikk spørsmål fra dem om ikke de fikk lov å selge våre bøker. På den måten ble det etter hvert et godt samarbeid med dem. Vi satte også i gang med å støtte opprettelsen av kristne bokhandlere som i dag lever i beste velgående.
Gjennom flere år fortsatt vi med å spre bøker rundt i menigheter ved hjelp av team som reiset rundt i hele landet. Vi delte visjonen vi hadde med å nå ut til folket gjennom husbesøk og gatestand. I tilegg var vi mye rundt på varemesser, messecruise, gatestand, handelsdager og andre muligheter som bød seg. Vi ble spurt om å delta på Melodi Grand Prix i Bergen og vi deltok som eneste kristne stand. Arrangørene rundt omkring inviterte oss stadig vekk til å delta fordi som de sa; dere har noe som ingen andre har og bare dere vil delta så skal dere få det ekstra billig eller gratis hvis vi bare ville stå for «underholdningen»!
Etter hvert krevde forlagets virksomhet så mye tid at vi måtte begrense virksomheten utad, samtidig avtok interessen blant folk å gå på messer og bokhandlerne overtok mer av salget. Noe som har fortsatt fram til i dag.
I 1994 kom Alphakursene til Norge og PM fikk rettigheten til å utgi alt Alphamateriell som undervisningsbøkene og diverse kurshefter. Dette ble en rik tid der vi var med på å legge til rette for den tverrkirkelige innsatsen som ble gjort for å nå de kirkefremmede.
 
Andre bøker som har gått i store opplag er som nevnt «Oppdrag i Øst» som til slutt ble solgt i 63000. Evangeliseringsboken «Livet er mer» som ble solgt i 95000. «Er du glad i meg» som til nå er solgt i 68000 og som fortsatt selger.
I 2009 gikk Proklamedia inn i et samarbeid med Luther forlag – de innbefattet at Luther gav ut bøker i Proklamedia navnet. Avtalen ble avsluttet i 2013 og nye Proklamedia ble ettablert med forlagssjef Eivind Sætrang.
I nyere tid har vi utgitt evangeliseringsboken «Mannen som forandret verden» en sammenfatning av de fire evangeliene slik at man leser Jesu liv. Denne er utgitt i 30000 eksemplarer og selges fortsatt.
Vi takker Gud for visjonen og for at Han kan bruke å utvelge det som ingenting er. Vi ønsker at visjonen skal fortsatt leve videre gjennom deg og den kommende slekt. Visjonen om at vi må kaste garnet ut der mørket er og der folket befinner seg. Likedan at vi når vi unnskylder oss med at vi ikke vet hva vi skal si til folket –la heller noen andre gjøre det. De er så mye flinkere til å tale. Da sa Gud: Har du ikke din bror Aron, han skal være din munn og han skal tale til folket for deg. Vi har vår Aron som skal tale til folket for oss; den kristne boken, den kristne musikken og de kristne filmene på DVD. De skal tale for oss til familie, kjente, naboer, konge og storting. De når inn alle steder og vi kan gi det dem. Dette er utfordringen for oss alle. Derfor lager vi denne siden og ønsker at du skal stå sammen med oss.
Kontakt oss gjerne: telefon 62574343 – e-post post@proklamedia.no