Ny bok i serien Kristne helter: George Müller

«Gud har gitt meg en misjonsmark her, og her skal jeg leve og dø.»
Selv om han bare så vidt hadde nok mat og penger til å forsørge sin egen familie, åpnet George Müller både hjerte og hjem. Ved Guds hjelp ble «Frokostklubben» med tretti foreldreløse barn i stua til familien Müller til fem store bygninger der over ti tusen barn fikk en trygg oppvekst.
Få mennesker har vist så stor tillit til Gud som George Müller. Hans tro og gavmildhet har satt en standard for alle kristne.
Denne boken vil sterkt berøre ditt hjerte og ditt trosliv.
Serien Kristne helter består av Inspirerende, sanne historier om menn og kvinner som fulgte Guds kall.
Målgruppe ungdom og voksne.
Advarsel: Kan gi misjonskall