Kinas blodrøde kors

Kinas blodrode kors - omslag webDe kinesiske husmenighetene er et kontroversielt tema i misjonskretser. Til tross for en overflod av bøker om temaet er det fortsatt mange misforståelser og mye uvitenhet. De kinesiske myndighetene har bidratt til forvirringen gjennom sin bevisst feilaktige fremstilling av situasjonen for husmenighetene. Basert på mange intervjuer og førstehånds beretninger forsøkes det å gi bedre innsikt og oversikt. Fokuset i boken er å se på hva Gud gjør i og gjennom husmenighetene i Kina i dag, og å sette dette i et historisk perspektiv. Boken utforsker husmenighetenes spesielle særtrekk på godt og ondt, og hvilken betydning disse har for den forbløffende menighetsveksten de opplever. Måtte boken utfordre din tro, og tenne din iver for å bli med husmenighetene i oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling.
Av: Eugene Bach & Broder Zhu
Oversatt av: Børge og Tone Bentsen
Sider: 248
(C) Proklamedia 2014 En smakebit fra boka.
Anbefalinger:
Kina har de siste 30 årene opplevd en vekkelse som verden knapt har sett maken
til. Vekkelsen startet i Henan provinsen rundt 1980 og har spredt seg som en
løpeild til hver eneste avkrok av Kina. I vekkelsens kjølvann vokste det på
80 tallet fram en rekke husmenighetsbevegelser. Disse ble på mange måter de
bærende strukturene for den eksplosive kirkeveksten. Vestlige misjonsledere
hadde nesten uten unntak bare kontakt med den offisielle kommuniststyrte
Tre Selv Kirken. Det var derfor svært lite konkret informasjon om husmenighetenes
oppbygning og veldige ekspansjon som nådde kristenfolket i Vesten. Forfatterne
av denne boken har i mange år arbeidet sammen med lederne for de fleste
husmenighetsbevegelsene i Kina og kjenner forholdene bedre enn de fleste.
Boken «Kinas blodrøde kors» gir et unikt innsyn i fremveksten av husmenighetene
og vekkelsen i Kina. Boken vil inspirere og utfordre deg. Som en kinesisk pastor
sa til meg for en tid siden. «Dersom Gud kan sende en slik vekkelse i Kina kan
Han gjøre det hvor som helst i verden.» Selv har jeg reist og virket i Kina de siste
tretti år og kjenner personlig mange av husmenighetslederne som blir omtalt
i denne boken. Jeg må innrømme at jeg ble grepet av boken og vil anbefale den
på det varmeste.
Eivind Frøen – evangelist og bibellærerKina har opplevd kirkehistoriens største vekkelse samtidig har de gjennomgått
forfølgelse og store utfordringer. Det har vært vanskelig for oss i Vesten å forstå det som har skjedd, både på grunn av misinformasjon og fordi menigheten organiserer seg ulikt det
som er vanlig i Norge. Kinas blodrøde kors gir et unikt innblikk i det Gud gjør i Kina og hvordan menigheten kommer til uttrykk. Vi får innblikk i flere av de største menighetsnettverkene og hjelp til å forstå det som skjer. Forfatterne lar oss få del i miraklene som skjer ved bibeltrykking. Evangelisering og menighetsvekst. Men de skjuler heller ikke menneskelig svakheter og utfordringer. Vi ser et blomstrende
menighetsliv i Umulige omstendigheter. La det Gud har gjort med menighetene
i Kina hjelpe oss til å tenke gjennom vårt eget forhold til Jesus Kristus. Disse menighetene er alle brennende opptatt av en ting. De vil fullføre misjonsbefalingen og gi evangeliet
videre til alle folkeslag! Denne boken inspirerer meg til å gjøre alt jeg kan for å fullføre misjonsbefalingen i vår generasjon. Jesus sa at dette evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Noralv Askeland – bibellærer
Vaskeseddel for boken: last ned Kinas blodrøde kors_print