Guds evige hensikt

Følg med på denne videon:

Bøken kan kjøpes her..