Elske og ære av Oddvar Søvik

Noe av det vakreste som nnes er når en mann og en kvinne finner hverandre og får leve sammen i kjærlighet livet ut. Men mange par sliter i ekteskapet. Hva kan vi gjøre for at parforholdet kan bli så godt som mulig? Og kan vi gjøre noe for å forebygge vanskelighetene? Ja, jeg er overbevist om at det er mulig.
For kjærlighet er mer enn gode følelser. Kjærlighet handler også om vilje. «Vil du elske og ære henne/ham …» heter det i vigsels ritualet. Der det er vilje til stede,  nnes det som oftest en vei. Denne lille boken kan leses som veiviser til et bedre samliv.

«Om jeg skulle skrive en samlivsbok en gang, håper jeg at jeg hadde endt opp med noe lignende du akkurat nå holder i hånden. Denne boka er rett på sak. Den gir deg prinsippene du trenger for et godt samliv, uten snikksnakk og tomprat. Gode råd trenger ikke å være dyre!» – Trond Sæthren, leder Familiefokus, Ungdom i Oppdrags familiearbeid

Oddvar Søvik er utdannet teolog fra Menighetsfakultet. Han har vært skoleungdomsprest, landsungdoms sekretær, evangeliseringsleder og pastor i  ere menigheter. Som pensjonist er han fortsatt en aktiv forkynner både nasjo nalt og internasjonalt. Han har tidligere skrevet bøker om bønn, Den hellige ånd, evangelisering og Torinokledet. Mange vil også kjenne ham fra  ere humorbøker fra kirke og kristenliv. Søvik har holdt foredrag på samlivskurs og drevet veiledning for ektepar.

ISBN: 978-82-7199-548-5
Utgivelsesår: 2017
Språk: Bokmål
Innbinding: Innbundet
Størrelse: 140×165 mm
Sidetall: 97