Kristne helter

Ny bok i serien Kristne helter: Jim Elliot

Inspirerende, sanne historier om menn og kvinner som fulgte Guds kall.

JIM ELLIOT (1927–1956)

«Den som gir det han ikke kan beholde for å få det han ikke kan miste, er ingen dåre.»
Jim og Pete snudde seg og så mennene fra auca-stammen løpe mot Nate, Ed og Roger med spydene hevet. Jim befant seg ute i elva med hånden på pistolen. Skulle han forsvare seg? Han visste allerede svaret. Misjonærene hadde lovet hverandre at de ikke ville prøve å redde seg selv ved å drepe dem de hadde oppsøkt i Jesu navn.
Jim Elliot og hans kolleger var villige til å ofre alt for aucaindianerne i Ecuadors jungel, i et håp om at deres off er ikke ville være forgjeves. Flere tiår senere har denne dramatiske hendelsen utfordret utallige kristne til å gå med evangeliet til mennesker som aldri har hørt det.
ISBN: 978-82-7199-533-1

Kristne helter

Ny bok i serien Kristne helter: George Müller

«Gud har gitt meg en misjonsmark her, og her skal jeg leve og dø.»
Selv om han bare så vidt hadde nok mat og penger til å forsørge sin egen familie, åpnet George Müller både hjerte og hjem. Ved Guds hjelp ble «Frokostklubben» med tretti foreldreløse barn i stua til familien Müller til fem store bygninger der over ti tusen barn fikk en trygg oppvekst.
Få mennesker har vist så stor tillit til Gud som George Müller. Hans tro og gavmildhet har satt en standard for alle kristne.
Denne boken vil sterkt berøre ditt hjerte og ditt trosliv.
Serien Kristne helter består av Inspirerende, sanne historier om menn og kvinner som fulgte Guds kall.
Målgruppe ungdom og voksne.
Advarsel: Kan gi misjonskall