Anbefalinger/tilbakmeldinger av Livets mysterium

Nå har jeg lest den siste boken din. Før det leste jeg den forrige om igjen.
Gratulerer! Dette er så bra! Du treffer godt og har stor kunnskap samt flott formuleringsevne. Det er slike bøker vi trenger. Akkurat slike. Du verden så godt vi har fått det, takket være deg. Disse vil gå i opplag etter opplag.
Du er en Guds gave til det norske folk, som er forledet og forført av darwinistene og av teologene som har latt seg forføre. Håper de kommer til fornuft. Nå har de en gyllen anledning, om de bare ville lese bøkene dine.
Takk også for den gode kronikken om humanisme.
Håper når du har tatt en pause at du etter hvert kan skrive en bok til, om jeg kunne være så freidig å tillate meg å foreslå: Du leser min bok om Darwin som en innledning til emnet, så Darwins egen bok ”Descent of Man” (den siste utgaven med et meget godt og avslørende forord av Janet Browne, Darwins hovedbiograf) og så Weikarts ”From Darwin to Hitler”. Så lager du en bok av det.
http://www.amazon.co.uk/Descent-Man-Classics-World-Literature/dp/1840226986/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1420445126&sr=1-11&keywords=janet+browne+darwin
Min bok side 189, en interessant observasjon av en som var til stede:
”Opponenter uønsket
Motstanderne av darwinismen befinner seg i en situasjon som kan sammenliknes med et tilfelle der det kun er tillatt å se på stjernene i den sektoren som en fastspent stjernekikkert muliggjør. Stjernene utenfor denne sektoren er ikke interessante, for de eksisterer ikke – det er bestemt på forhånd (a priori) at de ikke skal det. I så måte minner Darwins venner utrolig mye om opponentene til Galilei i sin tid.
Et slående eksempel på dette så vi som var til stede også i funksjon i det virkelige liv, da Paul A. Nelson fra Intelligent Design-bevegelsen i USA (med en PhD-grad i evolusjonær biologi) holdt introduksjonsforedrag om emnet i Norge på Universitetet i Oslo 20. september 2006. I stedet for å være nysgjerrige for å høre nytt, slik atenerne var overfor Paulus i Aten (Ap.Gj. 17), prøvde ordstyreren, biolog og professor i filosofi, Nils Roll-Hansen, å avbryte ham hele tiden mens folk ute i den sprengfulle salen som professor Nils Chr. Stenseth og Erik Tunstad fra nettstedet forskning.no etter avtale stilte aggressive spørsmål og ellers bare satt der og sa høylydte ”nei, nei, nei”. Til og med når Nelson siterte fra ”Om Artenes opprinnelse” benektet Roll Hansen øyeblikkelig i sin allvitenhet gang på gang at Darwin hadde skrevet det! Her var oppleste og vedtatte (ideologiske?) ”sannheter” tydeligvis i fare!
Da slike varsellamper tydeligvis ikke blinket senere samme kveld, da Nelson hadde forelesning i Store auditorium på Rikshospitalet, ble det en fullstendig annen atmosfære. Amerikaneren fikk da framføre sitt budskap i fred for en full sal for så i neste omgang å bli møtt med sterk og konstruktiv motstand under den påfølgende debatt av professor Johan F. Storm ved Det medisinske fakultet.”
Gud velsigne deg i det nye år, gode Tveter. Vit at du har skutt en innertier to ganger på rad. Vi er mange som takker Gud for deg.
Beste hilsen Jostein i Søgne