Anbefaling

Du kjenner ikke meg, men jeg takker så mye for de to bøkene dine, “Livet – skapelse eller tilfeldighet” og den som kom nå før jul, “Livets mysterium”.
Takk Gud for at det finnes folk som kan få så mange sannhetsord ned  i bokform., til stor nytte og glede for alle som tek seg tid til å lese.
Jeg leser med stor glede. En åndskraft sier meg at dette er sannhetsord.
Når jeg leser, dukker flere bibelord opp som bekrefter det du skriver.
I “Livets mysterium “. leser jeg bl.a. om vitenskapen som bare kan beskrive, men IKKE FORKLARE alt mysteriet vi omgir oss med.  De kommer heller aldri til å forstå fullt ut.
For det står i Fork. 3,11:  – mennesket kan ikke fatte (forstå eller finne ut av) det verk
Gud gjør fra begynnelsen til enden. Derfor kommer aldri noe menneske til å forstå
det mirakelfulle skaperverket. Med den begrensning har Gud skapt oss. Når jeg leser på side 40 om om flere pluss-ladede protoner. Hvorfor fyker de ikke fra hverandre –
hva er det som holder dem sammen? da dukker atter Guds ord opp slik det står i Kol. 1,17.  – i Ham blir alt holt sammen. Ja, der står svaret. Vi kunne kanskje med fordel
kalt en “spade for en spade” og kalt tyngdekrafta og div. uforståelige krefter, for Guds kraft. Det er vel det det er. I Hebr. 1,3 står litt om det samme, at Han bærer alle ting ved sitt mektige ord. Ville bare få takke for bøkene, og peke på noen Gudsord  som befester så  klart det du skriver.
Vennlig hilsen
Ola E Hals