Bøker

Hjemlengsel av Leif Hetland

Kom hjem til din Far!
Alt som vår Far i himmelen har, tilhører oss. Gud lengter etter at alle hans sønner og døtre skal forstå det. Nå er tiden inne for å bli det vi er skapt til å være, slik at vi alle kan komme tilbake til vår Fars hus.
Vår gode Far har aldri ment at vi skulle leve som farløse og hjemløse. La Hjemlengsel – Et helbredet farsforhold vise deg hvordan du kan ha din identitet i Gud. Du er elsket av din Far, og den fullkomne kjærligheten kan drive ut all frykt.
Gud venter på deg!
“Leif Hetland er bærer av et budskap som er helt avgjørende for å kunne leve sunt og sterkt som en kristen. I denne boken formilder han kjernen i dette budskapet. Jeg har på fl ere kontinenter sett den livsforvandlende eff ekten av Leifs undervisning på dette området.” – Geir Fagerbakke, leder i Nettverk for Menn, tidligere nestleder i Ungdom i Oppdrag 
“Ingen har lært meg mer om Gud som far og hans kjærlighet til meg som sønn enn min gode venn, Leif. Både ved å undervise og leve ut dette budskapet viser han oss veien til vår sanne identitet. Der fi nnes liv, og liv i overfl od.” – Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken Norge
ISBN: 9788271995492
Utgivelsesår: 2017
Språk: Bokmål
Innbinding: Innbundet
Størrelse: 205×130 mm
Sidetall: 185
Bøker

Elske og ære av Oddvar Søvik

Noe av det vakreste som nnes er når en mann og en kvinne finner hverandre og får leve sammen i kjærlighet livet ut. Men mange par sliter i ekteskapet. Hva kan vi gjøre for at parforholdet kan bli så godt som mulig? Og kan vi gjøre noe for å forebygge vanskelighetene? Ja, jeg er overbevist om at det er mulig.
For kjærlighet er mer enn gode følelser. Kjærlighet handler også om vilje. «Vil du elske og ære henne/ham …» heter det i vigsels ritualet. Der det er vilje til stede,  nnes det som oftest en vei. Denne lille boken kan leses som veiviser til et bedre samliv.

«Om jeg skulle skrive en samlivsbok en gang, håper jeg at jeg hadde endt opp med noe lignende du akkurat nå holder i hånden. Denne boka er rett på sak. Den gir deg prinsippene du trenger for et godt samliv, uten snikksnakk og tomprat. Gode råd trenger ikke å være dyre!» – Trond Sæthren, leder Familiefokus, Ungdom i Oppdrags familiearbeid

Oddvar Søvik er utdannet teolog fra Menighetsfakultet. Han har vært skoleungdomsprest, landsungdoms sekretær, evangeliseringsleder og pastor i  ere menigheter. Som pensjonist er han fortsatt en aktiv forkynner både nasjo nalt og internasjonalt. Han har tidligere skrevet bøker om bønn, Den hellige ånd, evangelisering og Torinokledet. Mange vil også kjenne ham fra  ere humorbøker fra kirke og kristenliv. Søvik har holdt foredrag på samlivskurs og drevet veiledning for ektepar.

ISBN: 978-82-7199-548-5
Utgivelsesår: 2017
Språk: Bokmål
Innbinding: Innbundet
Størrelse: 140×165 mm
Sidetall: 97
Bøker

Fra mann til mann av Jan Torland

Du trenger slett ikke å være noen lesehest for å ha glede av Fra mann til mann.
De fleste andaktene tar det cirka fem minutter å lese og det er én for hver uke! Du vil også finne et bibelvers for hver dag i året. Boka er skrevet for å oppmuntre og ikke minst «heie deg fram» der du er i livet. Forfatterens ønske er at du ikke bare skal være en Ordets hører, men også en Ordets gjører.
«Endelig kommer Jan Torlands hjertebudskap ut i bokform. Jeg blir alltid oppmuntret av det han formidler. Slik er denne boken og. Den er enkel, lettlest og passer for menn (og kvinner) som ikke er vant til å lese bøker.»Andreas Nordli, Leder for Ungdom i Oppdrag
«Jan Torland skriver med livet som innsats. I boken deler han med andre det han selv har erfart med Gud. Det er lett å bli oppmuntret når du bruker tid sammen med Jan. Fra mann til mann formidler den samme ånd. Ordet og Ånden finner hverandre i de fargerike tekstene. De gir både trøst og oppmuntring til den som har bestemt seg for å satse alt på Gud. Det har Jan gjort.»Terje Tonås Konradsen, Leder Ungdom i Oppdrag Nord Europa
Jan Torland er utdannet teolog fra Misjonshøyskolen i Stavanger og har arbeidet i Ungdom i Oppdrag siden 1991. I 2006 flyttet han og Kristin til Rogaland for å etablere Ungdom i Oppdrags arbeid der, et arbeid de har ledet siden. Han er en dyktig og mye brukt bibellærer, forkynner og inspirator med profetisk snert. Jan Torland er gift med Kristin, har fire barn og bor i Sandes.
ISBN: 978-82-7199-546-1
Utgivelsesår: 2017
Språk: Bokmål
Innbinding: Innbundet
Størrelse: 150×230 mm
Sidetall: 244