På jakt etter Guds fjell

På jakt etter Guds fjell

Guds fjell - omslag_web

På jakt etter Guds fjell

Robert Cornuke og Larry Williams tar oss med på sin dramatiske reise over stengte grenser og inn på forbudt militært område for å finne svaret på hvor det berømte Sinaifjellet befinner seg, fjellet der Moses møtte Gud og fikk de 10 bud. Med bibelen som veiviser leter de etter stedet der Israelsfolket krysset Rødehavet. De ender opp i Saudi-Arabia etter en uhyre spennende reise der de til slutt står på toppen av fjellet Jabal al Lawz. Eventyrlyst, mot og utholdenhet krones med bekreftelse av bibelens troverdighet som historisk kilde av Israelsfolkets dramatiske uttog av Egypt under ledelse av Moses.

På jakt etter Guds fjell er en fortelling fra virkeligheten. «Oppdagelsene er fascinerende. Historien er helt utrolig!» – National Geographic Television
«Deres dokumentasjon vil begeistre deg som bibelleser og vil måtte få konsekvenser for kartbildene av Israels
uttog av Egypt i våre bibelutgaver.»
Alv Magnus – tidl. leder for Ungdom i Oppdrag

Boken inneholder disse oppdagelsene:

P1270999

• Det konkrete stedet der israelsfolket krysset Rødehavet
• Fjelltoppen som ble brent av Guds ild
• Søylene etter Israels 12 stammer
• Alteret til gullkalven
• Askegroper etter ofringer
• Grensemarkørene Moses satte opp rundt fjellet
• Klippen der vannet strømmet ut etter at Moses slo med staven

Les litt av boken her – evt. kjøp boken her…
vaskeseddel: Lastes ned Guds fjell_print

Bøker, Kinas blodrøde kors

Kinas blodrøde kors

Kinas blodrode kors - omslag webDe kinesiske husmenighetene er et kontroversielt tema i misjonskretser. Til tross for en overflod av bøker om temaet er det fortsatt mange misforståelser og mye uvitenhet. De kinesiske myndighetene har bidratt til forvirringen gjennom sin bevisst feilaktige fremstilling av situasjonen for husmenighetene. Basert på mange intervjuer og førstehånds beretninger forsøkes det å gi bedre innsikt og oversikt. Fokuset i boken er å se på hva Gud gjør i og gjennom husmenighetene i Kina i dag, og å sette dette i et historisk perspektiv. Boken utforsker husmenighetenes spesielle særtrekk på godt og ondt, og hvilken betydning disse har for den forbløffende menighetsveksten de opplever. Måtte boken utfordre din tro, og tenne din iver for å bli med husmenighetene i oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling.
Av: Eugene Bach & Broder Zhu
Oversatt av: Børge og Tone Bentsen
Sider: 248
(C) Proklamedia 2014 En smakebit fra boka.
Anbefalinger:
Kina har de siste 30 årene opplevd en vekkelse som verden knapt har sett maken
til. Vekkelsen startet i Henan provinsen rundt 1980 og har spredt seg som en
løpeild til hver eneste avkrok av Kina. I vekkelsens kjølvann vokste det på
80 tallet fram en rekke husmenighetsbevegelser. Disse ble på mange måter de
bærende strukturene for den eksplosive kirkeveksten. Vestlige misjonsledere
hadde nesten uten unntak bare kontakt med den offisielle kommuniststyrte
Tre Selv Kirken. Det var derfor svært lite konkret informasjon om husmenighetenes
oppbygning og veldige ekspansjon som nådde kristenfolket i Vesten. Forfatterne
av denne boken har i mange år arbeidet sammen med lederne for de fleste
husmenighetsbevegelsene i Kina og kjenner forholdene bedre enn de fleste.
Boken «Kinas blodrøde kors» gir et unikt innsyn i fremveksten av husmenighetene
og vekkelsen i Kina. Boken vil inspirere og utfordre deg. Som en kinesisk pastor
sa til meg for en tid siden. «Dersom Gud kan sende en slik vekkelse i Kina kan
Han gjøre det hvor som helst i verden.» Selv har jeg reist og virket i Kina de siste
tretti år og kjenner personlig mange av husmenighetslederne som blir omtalt
i denne boken. Jeg må innrømme at jeg ble grepet av boken og vil anbefale den
på det varmeste.
Eivind Frøen – evangelist og bibellærerKina har opplevd kirkehistoriens største vekkelse samtidig har de gjennomgått
forfølgelse og store utfordringer. Det har vært vanskelig for oss i Vesten å forstå det som har skjedd, både på grunn av misinformasjon og fordi menigheten organiserer seg ulikt det
som er vanlig i Norge. Kinas blodrøde kors gir et unikt innblikk i det Gud gjør i Kina og hvordan menigheten kommer til uttrykk. Vi får innblikk i flere av de største menighetsnettverkene og hjelp til å forstå det som skjer. Forfatterne lar oss få del i miraklene som skjer ved bibeltrykking. Evangelisering og menighetsvekst. Men de skjuler heller ikke menneskelig svakheter og utfordringer. Vi ser et blomstrende
menighetsliv i Umulige omstendigheter. La det Gud har gjort med menighetene
i Kina hjelpe oss til å tenke gjennom vårt eget forhold til Jesus Kristus. Disse menighetene er alle brennende opptatt av en ting. De vil fullføre misjonsbefalingen og gi evangeliet
videre til alle folkeslag! Denne boken inspirerer meg til å gjøre alt jeg kan for å fullføre misjonsbefalingen i vår generasjon. Jesus sa at dette evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Noralv Askeland – bibellærer
Vaskeseddel for boken: last ned Kinas blodrøde kors_print
Bøker, Utrolige hendelser

Utrolige hendelser – hva skjer blant arabere i dag?

Utrolige hendelser - omslag webLes de utrolige, sanne historiene – både morsomme og alvorlige – om hvordan muslimske ledere og hele lokalsamfunn tar imot Jesus Utrolige hendelser forteller om den fantastiske forandringen som skjer innenfor muslimske lokalsamfunn der sannheten om Jesus Kristus snur opp ned på livene til tusenvis av muslimer. Dette glimtet inn i hva Herren gjør for å spre evangeliet i dag, kaster lys over bibelske nøkkelprinsipper som hjelper kristne med å dele evangeliet der de bor. Forfatteren legger vekt på at når vi tjener andre, vil dørene åpne seg for evangeliet.
Boken er utgitt i samarbeid med Frontiers.no og Åpne Dører
 En liten smakebit.

Boken kan kjøpes her..
Fra Åpne dører ved Stig Magne Heitmann skriver:
Boken forteller om en bølge av kristen vekkelse i muslimske
miljøer. Boken forteller om den forunderlige forandringen som
finner sted innen muslimske samfunn når sannheten om Jesus
Kristus snur opp ned på livet til tusener av muslimer. I boken finner
vi trettitre sterke vitnesbyrd om hvordan Gud åpenbarer seg gjennom
visjoner, drømmer og helbredelser. Prinsippene fra CityTeams
undervisning om disippelskap er bibelsk funderte og kan anvendes
i enhver menighet. Tegn og under er vesentlige elementer i
gjennombruddene for evangeliet i denne konteksten. Men Åndsfylte
Jesu disipler som er villige til å bruke tid i faste og bønn og også til
å lide for Jesu skyld, er avgjørende for at tegn og under kan skje.
Forfatteren Jerry Trousdale skriver at over seks tusen menigheter er
plantet av tidligere muslimer i atten afrikanske land og hundrevis av
tidligere muslimske ledere leder nå «Jesus-moskeer». Samtidig har
omvendelsen til tro på Jesus sin pris; tusenvis av tidligere muslimer
erfarer tap av eiendom, hjem og familie.
Stig Magne Heitmann Informasjonssjef i Åpne dører
Anbefaling fra Frontiers i Norge
Ikke bare for muslimer! Boken er proppfull av historier om nettopp utrolige hendelser, om
helt normale mennesker som har blitt brukt av Gud til helt utrolige ting. Den viser sammenhengen mellom utholdende, ekstraordinær bønn, bibelstudie og eksplosiv menighets vekst blant muslimer. Leseren får også på en klar måte se hvilken rolle lydighet og forpliktende, gjensidig ansvarsforhold spiller. Siden boken kom
på engelsk har den inspirert og hjulpet et stort antall disippelgjørere i den muslimske verden på flere kontinenter. Men prinsippene som i dag fører til en slik stor vekst er
universelle og kan anvendes over hele verden! Les, lær og bli inspirert av denne boken. Men vær først og fremst lydig mot det du hører Jesus si til deg mens du leser.
Jenny og Jon Petter Feidal
Landslederpar, Frontiers Norge
Last ned vaskeseddel for boken Utrolige hendelser_print

Nick Vujicic

Nick Vujicic tar publikum med storm

Vi er så heldige å kunne presentere Nick Vujicicsitt liv i bokform. Men han er mer enn som så. Hvert år er han til hjelp og begeistring for flere hundre tusen mennesker rundt omkring i verden. I sommer håper vi å kunne presentere hans neste bok på norsk som omhandler det å bli mobbet. Boken kommer muligens til å få tittelen: “Bli sterk”
Se innlegg i avisen Dagen her.

Nick kommer med ny bok som omhandler mobbing, Prokla-Media vil utgi denne sommeren 2014.
Nick kommer med ny bok som omhandler mobbing, Prokla-Media vil utgi denne sommeren 2014.

Uncategorized

Ungdom i Oppdrag tar tilbake Prokla-Media fra Luther forlag

Fra 01. Januar er igjen Prokla-Media tilbake hos Ungdom i Oppdrag. Etter fire år som et “Imprint” hos Luther forlag har UIO sagt opp avtalen med Luther forlag fra nyttår i år.
Artikkel på VL.NO her.
Her er hele pressemeldingen som ble levert ut i dag 9. januar på Luther forlags kontor i Oslo.

Fra venstre: Reidar Skaiaa, Eivind Sætrang og Morten Dahle Stærk er alle enige om at det er til det beste for begge forlag at deres veier skilles. Foto: Lars O. Flydal
Fra venstre: Reidar Skaiaa, Eivind Sætrang og Morten Dahle Stærk er alle enige om at det er til det beste for begge forlag at deres veier skilles. Foto: Lars O. Flydal Vårt Land

Forlagsnavnet Prokla-Media overtas av Ungdom i Oppdrag
Eivind Sætrang blir forlagssjef når Ungdom i Oppdrag (UiO) tar tilbake forlagsnavnet Prokla-Media fra Luther Forlag AS. Begge forlagene ønsker å videreutvikle samarbeidet på nye måter for å bidra til at kristen litteratur får ny aktualitet i vår tid.
Prokla-Media har siden 1. januar 2009 vært et imprint i Luther Forlag. For å kunne videreføre forlagsdriften, tok Luther Forlag den gang over Prokla-Media. Dette ga grunnlag for å bevare Prokla-Media som et eget merkenavn i den kristne delen av bokmarkedet. Prokla-Media har hatt et eget redaksjonsråd i disse årene.
Nå er Ungdom i Oppdrag imidlertid i en annen situasjon og ønsker på nytt å satse på forlagsdrift, med utgangspunkt i det som siden 2009 har hatt navnet UiO Produkter A/S. Nyansatt forlagssjef er Eivind Sætrang:
– Vi er takknemlige for den rausheten vi har møtt hos Luther Forlag gjennom disse årene og trekker spesielt frem at Luther har bevart Prokla-Media som et eget gjenkjennelig merkenavn, sier Eivind Sætrang.
Begge forlagene vil understreke det gode samarbeidet som de nå ønsker å videreutvikle på nye måter etter at selskapsavtalen nå opphører. Forlagene går sammen om utgivelsen av boken Tro mellom venner, en bok som har til hensikt å presentere Jesus for muslimer i Norge. Forlagssjef i Luther Forlag, Morten Dahle Stærk, ønsker Prokla-Media lykke til:
– Prokla-Media har vært en spydspiss for å inspirere mennesker til å dele evangeliet om Jesus og sette fokus på misjon. Med Eivind Sætrang har forlaget fått en dyktig forlagssjef med mye erfaring fra boksalg. Jeg gleder meg over at vi sammen kan gi den kristne boken relevans i en ny tid.
Morten Dahle Stærk                                      Eivind Sætrang                                             Forlagssjef – Luther Forlag AS                     Forlagssjef – Prokla-Media
mob: 957 90 957 e-post: morten@lutherforlag.no         mob: 911 70 918 e-post:post@proklamedia.no

Uncategorized

Nyttårshilsen fra Prokla-Media

godtnyttaar
Vi vil ønske alle våre kunder og forretningsforbindelser et riktig Godt Nyttår!
2013 har vært et helt spesielt år for Prokla-Media. Vi har med ti nye bøker klart å sette rekord i antall solgte bøker. Boken “Mannen som forandret verden” er nå solgt i nærmere 20 000 eksemplarer. Denne lille boken har dermed blitt en av de mest solgte kristne bøkene dette året. Den nye salmeboken gikk forbi oss i solgte eksemplarer. Vi har også klart å øke omsetningen med ca. 40% dette året.
Mest av alt ønsker vi å gi ut bøker og litteratur som bygger opp rundt den kristne tro. Bøker med verdier som kan hjelpe oss mennesker til å komme ut i den planen som Gud har med hver enkelt en av oss. Jeg sitter å leser korrektur på en helt ny bok som omhandler de kristne i undergrunnsmenighetene i Kina, når man ser hvilke enorm kraft det er i evangeliet den del av verden akkurat nå, så må man lure på om vi har sovnet helt inn. Det er bare fantastisk å lese om hva Gud gjør i Kina. De vitner om sin tro selv om det kan koste dem dyrt, de trenes og sendes snart over hele verden som misjonærer. De tenker meget strategisk og sender misjonærer inn i de vanskelige muslimske landene i verden. 2014 tror jeg kommer til å bli et år med store kontraster. Vi kommer fortsatt til å høre om naturkatastrofer, krig og nød over hele verden. Men om vi tar på oss andre briller så vil vi oppdage at Gud også er på veien med de gode nyhetene om frelse til hver dem som tror. La oss gå inn i det nye året med en bønn om å kunne velsigne og skape forandring i menneskers liv der hvor vi er hver enkelt. Ha gjerne med en ekstra bok eller oppmuntring til en venn. Ta tid, spør hvordan de har det. Be gjerne en bønn. De fleste er veldig åpne for å bli bedt for. Om du er på bussen, toget eller tar en telefon.
Vi vil gjerne hjelpe deg med bøker og taler som kan være med å bringe evangeliet videre. Norge er et misjonsland, både som mottaker og som sende nasjon.
Nye bøker som kommer snart er:
Guds fjell – Bob Cournuke – slutten av januar
Kinas blodrøde kors – Eugene – slutten av januar
Utrolige hendelser blant muslimer – slutten av januar
De vakreste bibelhistoriene – rikt illustrert barnebibel fra 6-10 år. April
Sauen som gikk seg bort – 8 hefter med en historie i hver bok. (midten av januar)
Vi vil takke alle de som har hjulpet oss i løpet av året i form av å kjøpe bøkene våre, anbefale dem, tipse oss om nye titler og mye mer.
Et velsignet godt nyttår fra en fersk forlagssjef
Eivind Sætrang